ÅNGE FOLKETSHUS

Åke Palos Minnesfond
En fond är instiftad till minne av Åke Palo, till gagn för barn, ungdomar och
kultur. Fonden har ett bankgiro för donationer och gåvor.
Ni som vill sända ett bidrag - gör detta till Bg 293-4727.

*Nu är det dags att lämna in era förslag till årets stipendiater ur Åke Palo´s
minnesfond, hämta blanketter hos Lars Erik Bjelkström på Ånge Folketshus eller
ring på 0690-150 90.
På blanketten finns anvisningar hur ni fyller i och vilka kriterier som gäller
för att kunna få del av stipendiet, som delas ut vid en ceremoni på Folketshus
under kulturnatten, se program för information.